عکاسی صنعتی ناین

مراحل انجام سفارش استودیو عکاسی صنعتی ناین

کلیه پروژه های اجرایی داخ استودیو و یا خارج از استودیو  یک روند ثابت را با توجه به CRM داخلی مجموعه طی می نمایند و با توجه به گستردگی پروژه ها بین سه روز تا شصت روز کاری خواهد بود، هر مرحله تا زمان حصول رضایت کامل توسط کارفرما و یا تیم کنترل کیفیت مجموعه به مرحله بعدی ارجائ داده نخواهد شد، در کلیه مراحل تیمهای اجرایی استودیو عکاسی صنعتی ناین تمام تلاش خود را جهت رضایت کامل کارفرما به کار خواهند برد و در کلیه مراحل پروژه از طرق مختلف ارتباطی در کنار کارفرمایان خواهند بود.

01
کارشناسی و ارزیابی اولیه
پس از تماس اولیه با بخش روابط عمومی دفتر سفارشات استودیو ناین و تکمیل فرم درخواست سفارشات، کلیه اطلاعات توسط تیم کارشناسی استودیو عکاسی صنعتی ناین بررسی گردیده و نسبت به تجربیات گذشته و موارد مشابه قیمت گذاری گردیده و به بخش مالی جهت تنظیم پیش فاکتور ارسال میگردد.
01
02
تنظیم و صدور پیش فاکتور
پس از ارسال فرم سفارش و تنظیم قیمت سفارش مورد نظر، واحد مالی اقدام به تنظیم و ارسال پیش فاکتور به کارفرما نموده و یک نسخه نیز جهت پیگیری به کارشناس مربوطه جهت پیگیری مراحل آتی ارسال می گردد. در صورت عدم حصول توافق بین استودیو و کارفرما نسخه مربوطه جزو سوابق بایگانی می گردد.
02
03
عقد قرارداد
پس از ارسال پیش فاکتور و پیگیری های کارشناس مربوطه و حصول توافق کارفرما نسبت به انجام سفارش مذکور، واحد مالی استودیو عکاسی صنعتی ناین اقدام به عقد قرارداد با کارفرما می نماید و پس از واریز وجه طبق شرایط قرارداد پروژه جهت اجرایی شدن به واحد فنی استودیو ارجاء می گردد.
03
04
ارسال محصولات توسط کارفرما
پس از ارجاء پروژه به واحد فنی در صورتی که پروژه مذکور انجام خدمات عکاسی از محصول در داخل استودیو باشد، کارفرما با هماهنگی واحد سفارشات محصولات خود را به استودیو محل اجرا ( از بین استودیوهای موجود ناین ) ارسال نموده و نظرات و خواسته های خود را نیز یا از طریق کتبی و یا یک فرد مطلع همراه با محصولات حهت انجام بهینه پروژه عکاسی ارسال می نماید.
04
05
پروژه های خارج از استودیو
پروژه هایی که خارج از یکی از استودیو های عکاسی صنعتی ناین می بایست صورت پذیرد، ابتدا توسط یکی از کارشناسان مربوطه ( درصورت نیاز) کارشناسی گردیده و مراحل آماده سازی به کارفرما اعلام می گردد و پس از توافق در روز اجرای پروژه با کارفرما تیم اجرایی در زمان مورد توافق جهت انجام پروژه حاضر خواهند شد.
05
06
ادیت عکس صنعتی و تنظیم رنگ
دو روز پس از انجام پروژه عکاسی فایلهای نهایی استحراج شده و برای ادیت عکس صنعتی و تنظیم رنگهای مربوطه به بخش رتوش عکس صنعتی ارسال می گردد. با توجه به حجم و وسعت پروژه و توافق با کارفرما در زمان عقد قرارداد روند ادیت عکسهای صنعتی طی شده و در زمان مقرر جهت بازدید اولیه کارفرما آماده خواهند شد.
06
07
بازدید اولیه کارفرما
پس از انجام ادیت عکس های صنعتی، سفارش برای بازدید اولیه تحویل واحد سفارشات گردیده و واحد مذکور جهت بازدید اولیه کارفرما از طریق مورد توافق کارفرما فایلها را با برچسب (تنها برای نمایش اولیه ) به کارفرما ارائه خواهد داد.
07
08
انتخاب عکس صنعتی و روند ادیت مجدد احتمالی
پس از بازدید اولیه کارفرما و انتخاب عکس های نهایی ، درصورتی که سفارش نیاز به بازبینی و اصلاح مجدد داشته باشد به واحد رتوش عکس صنعتی بازگردانده خواهد شد تا ایراداد احتمالی برطرف گردد. این دو مرحله تا زمان حصول رضایت کارفرما تکرار خواهد شد و پس از حصول نتیجه توسط کارفرما به واحد مالی ارجاء می گردد.
08
09
صدور فاکتور نهایی
پس از انتخاب نهایی عکسهای صنعتی توسط کارفرما و حصول رضایت کامل ، با توجه به تعداد عکس های انتخابی و طبق پیش فاکتور اولیه و موارد مورد توافق در قرارداد ، فاکتور نهایی صادر گردیده و جهت انجام مراحل تسویه به کارفرما ارائه میگردد.
09
10
تسویه حساب ، تحویل محصولات و بسته شدن اکانت مربوطه
از تاریخ صدور و ارائه فاکتور نهایی کارفرما نسبت به تسویه حساب نهایی و همچنین خروج محصولات و کالاهای خود ( درصورت پروٓه استودیویی ) اقدام می نماید و فایل های اصلی را بدون تگ تبلیغاتی استودیو ناین دریافت می نماید.
10

برای آگاهی از چک لیست قبل از عکاسی صنعتی به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید

این پیج را در صفحات اجتماعی به اشتراک بگذارید :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin